— Rozpis tréningov —

Tréningy bývajú v hale pri ZŠ Štúra v Modre a v telocvični pri ZŠ Vajanského Modra. Na tréningy sa treba dostaviť min 15 min. pred začiatkom tréningu.

— Kontakt na trénerov —


- Ivana BENČÚRIKOVÁ -

sekretár klubu

0907 631 190
korenova.iva@gmail.com


- Monika LINDTNEROVÁ -

trénerka


0915 098 348 
monika.lindtnerova@gmail.com