— Rozpis tréningov —

Tréningy bývajú v hale pri ZŠ Štúra v Modre . Na tréningy sa treba dostaviť min 15 min. pred začiatkom tréningu.

— Kontakt na trénerov —