— informácie —


Členský poplatok za hráča v klube na sezónu 2017/2018 je 200 €. Súrodenec v klube má nárok na 50 % zľavu z členského príspevku. Členský príspevok sa platí bankovým prevodom štvrťročne na účet klubu:
IBAN:
SK25 1100 0000 0029 2086 4345

Poznámka k platbe: meno dieťaťa a rok narodenia  v nasledovných termínoch:

1. štvrťrok  50 €  najneskôr do 30.9.2017
2. štvrťrok 50 € najneskôr do 20.11.2017
3. štvrťrok 50 € najneskôr do 1.2.2018

4. štvrťrok 50 € najneskôr do 20.4.2018Členský poplatok za hráča  /juniori a muži/  v klube na sezónu 2017/2018 je 250 €.
Súrodenec v klube má nárok na 50 % zľavu z členského príspevku.
Členský príspevok sa platí bankovým prevodom štvrťročne na účet klubu:
IBAN:
SK25 1100 0000 0029 2086 4345
Poznámka k platbe: meno dieťaťa a rok narodenia
v nasledovných termínoch:
1. štvrťrok 70 € najneskôr do 30.9.2017
2. štvrťrok 60 € najneskôr do 20.11.2017
3. štvrťrok 60 € najneskôr do 1.2.2018
4. štvrťrok 60 € najneskôr do 20.4.2018

Do poznámky prosím napísať meno dieťaťa a rok narodenia.