— informácie —


Od tejto sezóny  sa platí členské výhradne na účet klubu a to  vo štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach.

Štvrťročná splátka je 50 , polročná 100 €, celosezónny poplatok 200 €.

Pri dvoch deťoch je pladba za druhé dieťa 50 %.

IBAN: SK25 1100 0000 0029 2086 4345

Do poznámky prosím napísať meno dieťaťa a rok narodenia.